نمایش فرم نمایش فرم

مشخصات ثبت کننده
۱۴۰۱/۰۳/۰۶
0
مشخصات دانشجو/طلاب
 
زن   مرد
مشخصات دانشگاه/حوزه علمیه
پزشکي   غير پزشکي
نيمسال اول 1400-1401
مشخصات طلاب
بله   ايتا   سروش   واتس آپ   ندارم
بله   خير   خانم هستم
بله   خير
بله   خير
در صورت دريافت کمک هزينه از امداد مبالغ به ريال ذکر شود
نيمسال
1
نيازمندي ها(علمي/پژوهشي/معيشتي/حمايتي)
توضيحات
1
مهارتهای تبلیغی و تخصصی
موفقيت ها و امتيازات
الصاق مدرک
1
کلاسداري
نوع مهارت سطح مهارت توضيحات
1
سخنراني
1
نويسندگي
1
ارتباط با جوان و نوجوان
1
مديريت مسجد
1
حفظ قرآن
حفظ قرآن
1
اردو داري
1
رايانه اي
1
هنري
1
زبانهاي خارجي
1
حرکت هاي جهادي
1
تبليغ اينترنتي
1
ساير
1
حوزه   دانشگاه
ارشد/سطح3   دکترا/سطح4
علمي ترويجي   علمي پژوهشي   isi
شهریه یا کمک هزینه تحصیلی دانشگاه نيمسال اول 1400-1401
تمايل به دريافت وام دارم   تمايلي به دريافت وام ندارم
تایید اطلاعات ثبت شده
اینجانب ضمن تایید صحت اطلاعات مندرج در فرم فوق مسولیت ارایه هر گونه اطلاعات غیر واقعی را می پذیرم
captcha بازخوانی تصویر
دانشجویان عزیز دقت فرمایید در قسمت جستجو اطلاعات ثبت شده برای زمانی است که شما اطلاعات خود را قبلا تو سامانه ثبت کرده باشید و بخواهید اطلاعات رو ویرایش کنید برای شما قابل استفاده است